Länksida

Klöxhultsskolans hemsida: www.almhult.se – Klöxhultsskolan

Studentlitteratur Magic!4: https://www.studentlitteratur.se/

Inläsningstjänst – upplästa läromedel: https://www.inlasningstjanst.se/

UR Skola: http://urskola.se/

Elevspel: https://www.elevspel.se/

Skolplus: https://skolplus.se/

Matematik:

Öva multiplikationstabellerna

Öva multiplikationstabellerna

Gåspennan på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QqYTL4wfKlo